Ομάδα Εργασίας 3.4

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Pierre de Fermat
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Αχιλιάς Σάββας, Καριανάκη Ρωξάνη, Παπάζογλου Τερέζα, Φαρδής Θεοδόσης

Περιγραφή Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας της Α? λυκείου η ομάδα μας ασχολήθηκε με τον Pierre de Fermat. Ο Fermat έζησε το 17ο αιώνα στη Γαλλία, περίοδος με αρκετές διαταραχές στην Ευρώπη οι οποίες τον επηρέασαν. Στην εργασία μας εξετάζουμε τον τρόπο ζωής αυτού του ιδιόμορφου ανθρώπου όπως επίσης τις σπουδές του και την προσωπικότητά του. Επιπροσθέτως, αναλύουμε δύο από τα σημαντικότερα έργα του ?Το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά? και ?Το Σημείο Φερμά?. Τέλος, γίνεται ονομαστική αναφορά και στα υπόλοιπα έργα του. Αυτά αποτελούν και το μέτρο της διανοητικής ικανότητας του Pierre de Fermat.
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi,  Ergasia
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.