Ομάδα Εργασίας 5.4

Όνομα ομάδας εργασίας  Ερμής
Θεματική ενότητα ομάδας Παραθρησκευτικές οργανώσεις & σέκτες στο διαδίκτυο
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας
Κασαρτζιάν Δ.
Κόρμπος Β.
Κουτσόγιωργα Κ.
Μαρίνου Τ.
Τσίρος Δ.
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.