Ομάδα Εργασίας 4.2 (Β΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • Μαρκούρης Κωνσταντίνος
  • Πανώτης Αριστείδης
  • Παππά Βασιλική

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ομάδα 2 παρουσίασηΓραπτη Ερασια στην δερματοστηξια
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.