Ομάδα Εργασίας 5.3

Όνομα ομάδας εργασίας: αντιδραστικοί  
Θεματική ενότητα ομάδας: Κινηματογράφος και Λογοτεχνία
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας: 

?Καβαλλάρη Κατερίνα, Καμπίτση Εμμανουέλα, Κόρμπος Βασίλης,  Κοττάκη Δήμητρα 

 
Περιγραφή  

 Υποστηρικτικό Υλικό   omada 3                       

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.