Ομάδα Εργασίας 4.4

Όνομα ομάδας εργασίας  
Θεματική ενότητα ομάδας: Ομάδα Μουσικής
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας: : Δαβίας Δημήτρης, Δρόσος Αντώνης, Καριανάκη Ρωξάνη, Κεδίκογλου Κατερίνα, Κορκώνης Ανδρέας, Μηλοπούλου Ελένη

 
Περιγραφή:Η αρχαία ελληνική  , η βυζαντινή και η δημοτική μουσική αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης της ομάδας της μουσικής , η οποία κατέληξε στη σύνθεση δύο πρωτότυπων μουσικών κομματιών για την επένδυση των δύο αρχαίων χορικών, που λαμβάνουν χώρα στην παράσταση,  καθώς και στην αξιοποίηση του γνωστού μουσικού κομματιού »Requiem for a dream» του Clint Mansell  

 Υποστηρικτικό Υλικό           PROJECT!               

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.