Ομάδα Εργασίας 5.3

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Παραθρησκευτικές οργανώσεις στην Ελλάδα
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Γεωργακλής Γιάννης, Γναρδέλλης Δημήτρης, Ρομποτής Γιώργος, Τούντα Κατερίνα, Τσάμη Δήμητρα
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.