Ομάδα Εργασίας 3.4-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_4
Θεματική ενότητα ομάδας: Μεγάλοι Φωτογράφοι

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Αδαμακόπουλος Άκης
  • Δαλακλής Δημήτρης
  • Καλόφωνου Υακίνθη
  • Καραμούζης Γρηγόρης
  • Κουάρτα Αλέξης
  • Συκιώτη Βένια
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.