Ομάδα Εργασίας 5.1

Όνομα ομάδας εργασίας: Sound check
Θεματική ενότητα ομάδας: 

« Όταν η Μουσική συναντά τις Μηχανές»

(Μουσική Τεχνολογία)

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Αναστασοπούλου Μαρία
  • Κατσιμαλής Φίλιππος
  • Πιπέλιας Παναγιώτης
  • Πιπεργιάς Άγγελος
  • Τρακοσάρη Ειρήνη

 

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 1 ομάδα ΕΡΓΑΣΙΑ SOUND CHECK1 ομάδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SOUND CHECK1
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.