Ομάδα Εργασίας 4.4 (Β΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • Κασαρτζιάν  Κοχαρίκ
  • Παπαγεωργίου   Νικόλ
  • Πιπέλιας   Πάνος

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ομάδα 4 παρουσίαση
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.