Ομάδα Εργασίας 1.3-β

Όνομα ομάδας εργασίας: Ομάδα-3
Θεματική ενότητα ομάδας:ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:      

  • Κατσικογιώργος Ορφέας
  • Κουφολάμπρος Ιωάννης
  • Κιούλος Χρήστος
  • Λεπίδας Αθανάσιος
  • Μάγειρας Δημήτριος                                
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 3)ΠΡΟΤΖΕΚΤ 2013-14
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.