Ομάδα Εργασίας 1.5

Όνομα ομάδας εργασίας: FASHION IS OUR PASSION
Θεματική ενότητα ομάδας:      Η ΜΟΔΑ  ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ,  ΜΠΑΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.