Ομάδα Εργασίας 2.4

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Νερό
Χρονική περίοδος υλοποίησης B’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Σάββας Αχιλιάς, Κωνσταντίνος Αγάθης, Νίκος Ανδριώτης, Δημήτρης Γιατράκος, Κωνσταντίνος Γιακουμάκης
Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό Parousiasi  allagi Παράγωγη βιοντίζελ από τηγανέλαιο  
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.