Ομάδα Εργασίας 1.1-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_1
Θεματική ενότητα ομάδας: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Μπακέας Γεώργιος
  • Προυσαλίδης Κωνσταντίνος
  • Στασινόπουλος Σταύρος
  • Στεργίου Ιωάννης
  • Χιονάς Γεώργιος

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 1) ΑΠΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.