Ομάδα Εργασίας 2.7 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:   Επικοινωνία και ΜΜΕ 
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: Κατσώρχη  Μαργαρίτα,  Μπάκας  Πέτρος, Τσώμου  Άννα
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.