Ομάδα Εργασίας: Ρομποτική και Στρατός

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Ρομποτική και Στρατός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Αναγνωστάκης Νικόλαος, Γιακουμάκης               Κωνσταντίνος, Γναρδέλλης Δημήτριος,  Παππάς Χρήστος, Παύλοβιτς Σταύρος,  Ρομποτής Γεώργιος

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό Presentation1

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.