Ομάδα Εργασίας 2.1

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Οικονομικός και κοινωνικός ρατσισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας

Τζάκης Γεράσιμος, Μυλωνάς Μιχάλης, Τζιόβας Μιχάλης, Παπαναγιώτου Παναγιώτης


Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό Ρατσισμός

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.