Ομάδα Εργασίας 1.2 (Β΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΒΟΥΡΔΑ ΧΑΡΑ
  • ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
  • ΔΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΟΜΑΔΑ 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.