Ομάδα Εργασίας 2.2 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:   Αστρονομία                    
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: Δανδόλου  Δήμητρα, Λάμπρου   Κωνσταντίνα
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.