Ομάδα Εργασίας 4.2

Όνομα ομάδας εργασίας  
Θεματική ενότητα ομάδας: Ομάδα Σκηνοθεσίας
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας:  Αντωνίου Δήμητρα, Μωϋσόγλου Νίκη, Σπυροπούλου Σοφία. 

 
Περιγραφή:Η ομάδα της σκηνοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη της τις σκηνοθετικές τεχνικές της αρχαιότητας και τα ρεύματα που επηρέασαν στη διαμόρφωση των σκηνοθετικών τεχνικών στο πέρασμα των χρόνων, κατέληξε με όχημα το ρεαλισμό και το νατουραλισμό στην κατάθεση της δικής της σκηνοθετικής πρότασης.  

 Υποστηρικτικό Υλικό        ΑντιγόνηΤΕΛΙΚΟpptx                  

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.