Ομάδα Εργασίας 1.1 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ.                    
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γ.,ΠΡΙΤΣΑΣ Π.,  ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Θ.,  ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό:  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.