Ομάδα Εργασίας: Ρομποτική και διάστημα

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Ρομποτική και διάστημα
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Μπουρνελάς Αθανάσιος,  Νικητάκης  Αθανάσιος, Ραφτόπουλος  Στέφανος, Τσίρος Δημήτριος, Ψυχάρης Ιωάννης-Δημήτριος

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό Παρουσίαση:ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.