Ομάδα Εργασίας 1.3

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας: ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό: ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.