Ομάδα Εργασίας 5.3

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Εικονογραφία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Στεφάνου Λουκάς, Τζάκης Γεράσιμος, Τσόκας Νικόλαος, Υδραίος Ιάσων
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.