Ομάδα Εργασίας 1.3 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ.                    
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:  

  1. ΑΚΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΖΩΡΖΟΥ Α., ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α., ΤΣΟΝΙΩΤΗΣ Δ.

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.