Ομάδα Εργασίας 5.2

Όνομα ομάδας εργασίας Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης για το Περιβάλλον
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Γιαννουλόπουλος Φώτιος, Μωραϊτης Ανδρέας, Παναγιώτου Θωμάς, Παπαμαύρος Δημήτριος
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό Keimeno Parousiasi
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.