θέμα-4

Τίτλος Εμείς και το Θέατρο
Κατηγορία Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Ονόματα ομάδας εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Καλαμαρά ? κ. Πρεβενιού  
Περιγραφή Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό Η δική μας Αντιγόνη
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.