Θέμα 4 B΄ Λυκείου 2014-2015

Τίτλος:  «Η επιδημία της Δερματοστιξίας»

 (T a t t o o)                

Κατηγορία
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδες Εργασίας:
Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΟΦΗ ΜΑΡΙΑ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
Περιγραφή:

 Α? Τετράμηνο: Περιγραφική έρευνα για την δερματοστιξία

Β? Τετράμηνο: Πειραματική έρευνα και Δημοσκόπηση για την δερματοστιξία

Δράσεις   
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.