Ομάδα Εργασίας: Ρομποτική και Βιομηχανία

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Ρομποτική και Βιομηχανία
Χρονική περίοδος υλοποίησης  Σχολικό Έτος 2012-13
Ομάδα Εργασίας Αγγελόπουλος  Βασίλειος, Αμάραντος  Θεόδωρος, Αναγνωστοπούλου Ειρήνη-Μαργαρίτα, Καλαβρουζιώτης Ιωάννης, Κώτσιας Αριστοτέλης Αντώνιος.

 
Περιγραφή  
Υποστηρικτικό Υλικό ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ1: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Παρουσίαση2: ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο Παρουσίαση3: Ρομποτική και τέχνη

 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.