Ομάδα Εργασίας: 2.4

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Μήτση Βασιλική
Παλάντζας Νικήστρατος
Παναγοπούλου Λένα
Πιλάτη Ιωάννα

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό: Εικόνες από ρατσισμό

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.