Ομάδα Εργασίας 1.1

Όνομα ομάδας εργασίας: ARSAKEIO ‘S ANGELS
Θεματική ενότητα ομάδας:                      Η ΜΟΔΑ  ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: ΑΡΔΑΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΡΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ,ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ,ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΒΑΡΤΑΝΙΑΝ ΜΑΡΙΑ
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.