Ομάδα Εργασίας 2.3-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_3
Θεματική ενότητα ομάδας: Κόσμημα
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Φωτεινή Γκότση
  • Ιόλη Κάνιστρα
  • Δέσποινα Κοσμίδη
  • Παρή Παπαχλιμίντζου
  • Φανή Ταϊγανίδου
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΟΜΑΔΑ 3ΟΜΑΔΑ 3 power point
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.