Ομάδα Εργασίας 1.1

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας: Κορναράκη Λυδία, Καρκατζούλη Κατερίνα, Κουάρτα Αλέξης, Μαρκοπούλου Μαργαρίτα, Μαυρόγιαννης Ραφαήλ, Σταυριανός Αντώνης 

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό: Pierre Auguste Renoir

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.