Θέμα 1

Τίτλος:                      Η ΜΟΔΑ  ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατηγορία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδες Εργασίας:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
Υπεύθυνος Καθηγητής:ΚΙΚΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΠΕ 05)
Περιγραφή
Δράσεις   
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.