Ομάδα Εργασίας 1.2

 

Όνομα ομάδας εργασίας Κ.ΑΠ.Η.
Θεματική ενότητα ομάδας Παραδοσιακά Καφενεία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Δημήτριος-Ιωάννης Κασαρτζιάν, Δημήτρης Τσίρος, Ιωάννης Παπάζογλου, Κωσταντίνα Ντέτσικα

Περιγραφή Τα παραδοσιακά καφενεία έλκουν την καταγωγή τους από τα «θερμοπώλια» της αρχαίας αγοράς και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι ο κατεξοχήν δημόσιος χώρος τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία, και κυρίως σ? αυτήν, όπου συντελείται κατά τον πλέον άμεσο τρόπο η επικοινωνία των  ανθρώπων και πολιτών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το επάγγελμα των καφεπωλών περνάει κρίση, που οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες με κυριότερο την οικονομική κρίση την οποία διέρχεται η χώρα μας, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα παραδοσιακά καφενεία να κλείνουν ή να χάνουν σιγά σιγά την πελατεία τους. Η διατήρηση  των  παραδοσιακών καφενείων , αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και κουλτούρας, είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ καθώς στους καιρούς της αυτοματοποίησης και των υπολογιστών το αίτημα για ανθρώπινη επαφή είναι  διάχυτο.
Υποστηρικτικό Υλικό  Parousiasi  Ergasia

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.