Θέμα 3

Τίτλος:

?Φωτογραφική Μηχανή :Ένας υπέροχος κόσμος!?

Κατηγορία
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδες Εργασίας:PROJECT
Υπεύθυνος Καθηγητής: Ε. Περάκη
Περιγραφή
Δράσεις
Μαθητικές Εργασίες: εκθεση1 ολοιεκθεση2 ολοι
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

Τα σχόλια έχουν κλείσει.