Ομάδα Εργασίας 2.5 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:     Ιατρική                  
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: Μαρτίνου  Ήλια, Μελανίτη  Μαρίλια, Παπαδόπουλος  Άγης
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΙΑΤΡΙΚΗ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.