Ομάδα Εργασίας 1.4 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:     ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ.                  
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας:  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Λ., ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ Ε., ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ Μ.
Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.