Ομάδα Εργασίας 5.2

Όνομα ομάδας εργασίας: Elite Parties
Θεματική ενότητα ομάδας: 

« Όταν η Μουσική συναντά τις Μηχανές»

(Μουσική Τεχνολογία)

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας:

  • Μωραίτης Κωνσταντίνος
  • Παναγιώτου Ξενοφών
  • Παπαρούνης Δημήτρης
  • Χριστούλης Ρωμύλος
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 2 ομάδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ELITE PARTIES
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.