Ομάδα Εργασίας 1.3 (Β΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
  • ΓΩΤΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
  • ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
  • ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ΟΜΑΔΑ 3
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.