Θέμα 5

Τίτλος:

« Όταν η Μουσική συναντά τις Μηχανές»

Κατηγορία:Μουσική Τεχνολογία
Χρονική περίοδος υλοποίησης: Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδες Εργασίας:ομάδες 
Υπεύθυνος Καθηγητής:ΣΟΦΗ ΜΑΡΙΑ
Περιγραφή
Δράσεις
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.