Ομάδα Εργασίας 1.4

Όνομα ομάδας εργασίας: SUPER 5
Θεματική ενότητα ομάδας: Η ΜΟΔΑ  ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: ΑΓΑΠΗΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΩΤΑ ΜΑΡΚΕΛΑ, ΜΑΚΑΡΕΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΑΧΑΙΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: Η ΜΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟVINTAGE
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.