Θέμα 3 Α΄ Λυκείου 2014-2015

Τίτλος:  «Αλλά?ζω το δωμάτιό μου»
                
Κατηγορία: Αρχιτεκτονική – διακόσμηση εσωτερικών χώρων, interior design, D I Y – recycle
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδες Εργασίας:
Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΟΦΗ ΜΑΡΙΑ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
Περιγραφή: Α? Τετράμηνο: Περιγραφική έρευνα για την διακόσμηση εσωτερικών χώρων και τις κατασκευές που κάνουμε μόνοι μας (diy recycle)

Β? Τετράμηνο: Πειραματική έρευνα (διακόσμηση  εφηβικού δωματίου)

Δράσεις   
Μαθητικές Εργασίες
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.