Ομάδα Εργασίας 1.4

Όνομα ομάδας εργασίας
Smarties
Θεματική ενότητα ομάδας  Κεραμικά – Ψηφιδωτά
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας Νίκη Βαζαίου, Δήμητρα Κοττάκη, Νικήστρατος Παλάντζας, Βασιλική Πουρλιώτη, Σοφία Σπυροπούλου

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό  ParousiasiSmarties

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.