Ομάδα Εργασίας 2.2

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας Γεωδαισία, Αστρονομία,  Μαγνητικό Πεδίο
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας Δανάη Κόκκαλη-Θλιβερού, Κροκίδα Στεφανία, Μαρκιανίδου Ελένη, Μάρκου Σεμίνα, Ματιάτου Αλίκη

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό ομάδα 2  ΣΙΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 23-11-2012!! ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μαγνητικό πεδίο Ακρόπολης

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.