Ομάδα Εργασίας 1.2

Όνομα ομάδας εργασίας
Θεματική ενότητα ομάδας
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδα Εργασίας: Βασιλοπούλου Νεφέλη,  Ευσταθιάδη Μαρίλη, Ηλιοπούλου Γεωργία, Κοσμίδη Δέσποινα, Παππά Ελεάνα

Περιγραφή
Υποστηρικτικό Υλικό: CLAUDE MONET..

Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.