Ομάδα Εργασίας 5.5

Όνομα ομάδας εργασίας: Τσουνάμι
Θεματική ενότητα ομάδας: 

« Όταν η Μουσική συναντά τις Μηχανές»

(Μουσική Τεχνολογία)

 

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Βόμπρας Στέφανος
  • Γαλάνης Νικόλαος
  • Κουμούσης Κωνσταντίνος
  • Τσούρας Βαγγέλης
Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: 
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.