Ομάδα Εργασίας 1.2-β

Όνομα ομάδας εργασίας: ομάδα_2
Θεματική ενότητα ομάδας: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2013-14
Ομάδα Εργασίας: 

  • Μαστροκόλια Σοφία
  • Μυτακίδης Κωνσταντίνος
  • Νικολακοπούλου Σοφία
  • Παντελάτος Χριστόφορος

Περιγραφή:
Υποστηρικτικό Υλικό: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (2 )
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα:

Τα σχόλια έχουν κλείσει.