Ομάδα Εργασίας 4.3 (Β΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • Προμπονά Άννα
  • Σαμιώτη Ζήνα
  • Σκιαδάς Αναστάσης
  • Χαλιώτη Αγάπη

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ομάδα 3.1 παρουσίασηομάδα 3.2 παρουσίαση
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.