Θέμα 4

Τίτλος 1984-Brasil
Κατηγορία Συμπληρώστε την κατηγορία του θέματος
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α’ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας 2112ΑιωνιότηταΑνώνυμοι

Ερωτηματικά

Τανάλιες

Υπεύθυνος Καθηγητής Τσαγκαράκη Ειρήνη, Θεοδώρου Κώστας
Περιγραφή Σκοπός είναι να μελετήσουν και να εντοπίσουν οι μαθητές τους τρόπους κειμενικής και κινηματογραφικής (σεναριακής) αναπαράστασης/ προβολής ενός φανταστικού κόσμου και ειδικότερα, μιας φανταστικής κοινωνίας ολοκληρωτικά ελεγχόμενης, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο του Όργουελ (1984) και την ταινία του Γκίλλιαμ (Brazil). Οι μαθητές καλούνται με βάση την ερμηνευτική και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο να διερευνήσουν διαφορετικές πτυχές αυτών των κόσμων από την πλευρά της γλώσσας, των συμπεριφορών, του συναισθηματικού ελέγχου, της κατασκευής ενός εχθρικού άλλου, των τεχνικών χειραγώγησης. Προσδοκάται η ανάδειξη της θεματικής ευρύτητας του είδους της επιστημονικής φαντασίας και ο πειραματισμός των μαθητών με την διαδικασία σύνθεσης ατομικών και ομαδικών σεναρίων.
Υποστηρικτικό Υλικό  AtomikaSenaria  OmadikaSenaria
Μαθητικές Εργασίες Εργασία 1, Εργασία 2 (εδώ μπορεί να γίνει σύνδεσμος με τις εργασίες της κάθε ομάδας)
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.