Ομάδα Εργασίας 3.2 (Α΄ Λυκείου 2014-2015)

Όνομα ομάδας εργασίας: 
Θεματική ενότητα ομάδας:                      
Χρονική περίοδος υλοποίησης:  Σχολικό Έτος 2014-2015
Ομάδα Εργασίας: 

  • Μαυρίδη Ελεάννα
  •  Ξενόφου Νεφέλη
  •  Πετρογιάννη Ιουλία
  •  Ράλλη Άννα
  •  Σαπαλίδη Σύλια

 

Περιγραφή: Περιγραφή Εργασίας
Υποστηρικτικό Υλικό: ομάδα 2 εργασίαομάδα 2 παρουσίαση
Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα: Παρατηρήσεις Εργασιών

Τα σχόλια έχουν κλείσει.